(advertentie)
Smogalarm onverminderd van kracht
Hongarije, 24 janurari 2017

Het smogalarm in Hongarije blijft onverminderd van kracht daar de situatie niet verbeterd is en er voorlopig ook geen verbetering te verwachten valt.

In de Boedapest blijft de beperkende maatregel voor het autoverkeer tot nader order gehandhaafd. Dagelijks tussen 6:00 en 22:00 uur is het voor voertuigen met een motor t/m categorie 4 verboden te rijden. Overtreding wordt bestraft met een boete van 150.000 HUF. Zie hiervoor ook eerdere berichten.

De overheid heeft de industrie dringend gevraagd de uitstoot met 50% te reduceren. De gemeente Szeged heeft het openbaar vervoer gratis gemaakt in een poging het autoverkeer te verminderen. Of deze maatregelen effect zullen gaan sorteren valt sterk te betwijfelen omdat naar schatting tweederde van de vervuiling wordt veroorzaakt door het (met hout) stoken van woonhuizen.

Bron: hirado.hu

 • Lees nog meer nieuws


Contact | Copyright & Cookies | Over het Weerstation | Meten is weten