(advertentie)
Opnieuw een verkeersdode Het blijft oppassen
Hongarije, 14 janurari 2017

In het westen van Hongarije zijn de snelwegen en de meeste hoofdwegen goed begaanbaar maar voorzichtigheid blijft geboden, zeker op de binnenwegen. In het oosten van het land sneeuwt het nog en daar is ook aanmerkelijk meer sneeuw gevallen gisteren en afgelopen nacht. Op veel plaatsen ligt daar een pak sneeuw van 30 tot 35 cm. In het oosten zijn dus ook de snelwegen en hoofdwegen zeker niet sneeuwvrij.

M3 AFGESLOTEN.
Snelweg M3 in het noorden van Hongarije is ter hoogte van Gödöllö in beide richtingen afgesloten i.v.m. een eenzijdig ongeval. Een vrachtwagen raakte in de slip en schoot door de middengeleider heen. De afsluiting kan nog enige tijd duren vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden.

STROOMUITVAL.
In vele dorpen verspreidt over Hongarije is de elektriciteitsvoorziening uitgevallen. Door het gewicht van plakkende sneeuw en ijzel zijn vele leidingen geknapt. Technische diensten proberen de storingen zo snel mogelijk te verhelpen. In plaatsen waar de stroom is uitgevallen patrouilleert de politie meer dan normaal.

WEER EEN DODELIJK SLACHTOFFER TE BETREUREN.
Op hoofdweg 4 ten westen van Debrecen kwamen als gevolg van de gladheid twee vrachtwagens met elkaar in botsing. Eén van de chauffeurs is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd, een tweede chauffeur overleed ter plaatse aan de gevolgen van het letsel.

VERKEERSBEPERKENDE MAATREGELEN OPGEHEVEN.
Gisteren en afgelopen nacht gold op veel wegen of wegvakken een rijverbod voor wagens zwaarder dan 3.5 of 7.5 ton. Deze beperkingen zijn allemaal opgeheven. Mogelijk dat in het oosten van het land later vandaag opnieuw beperkingen van kracht worden. Ook voor de grensovergangen naar Slowakije en Kroatië gelden geen beperkingen meer.

VERTRAGINGEN GRENSOVERGANG OEKRAÏNE.
Als gevolg van een technische storing zijn er bij de grensovergang Záhony met Oekraïne grote vertragingen. Geadviseerd wordt om om te rijden naar een andere grensovergang. • Lees nog meer nieuws


Contact | Copyright & Cookies | Over het Weerstation | Meten is weten